نمایشگاه فرش رشتی زاده

شماره رویداد: 5

تاریخ ثبت: 1397/02/17

کاربر
beikzadeh
نام و نام خانوادگی
حسین بیک زاده

شروع

02/ 12/ 1396
21/ 02/ 2018

پایان

02/ 12/ 1396
21/ 02/ 2018
نوع رویداد نمایشگاه
عنوان: نمایشگاه فرش رشتی زاده
این نمایشگاه در تاریخ2اسفند96 الی 4اسفند 96 برگزار شد.

تاریخ شمسی

02/ 12/ 1396

تاریخ میلادی

21/ 02/ 2018

روز اول نمایشگاه

افتتاحیه