گالری:   تیمچه
تولید کننده:    فرش جواد الیاسی
کد فرش:    Q1-01009-61-02238
سال تولید:    1398/08/01
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش جواد الیاسی - علی فرد
بافنده:    فرش جواد الیاسی - فاطمه کلهر
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    نامتقارن (فارسی)
جنس:    ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر کتان و پود رو کتان
نوع طرح:    گلدانی
نام نقشه:    دورنگار
رنگ متن:    زرشکی
رنگ حاشیه:    زرشکی
تعداد رنگ:    34
قواره:    پشتی 90 * 60
عرض:    60 سانتی متر - ft
طول:    90 سانتی متر - ft
مساحت:    0.54 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    614,400
مدت زمان تولید:     توسط 1 بافنده
وزن:    1.300 کیلوگرم
شرح:  

 

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.