گالری:   تیمچه
تولید کننده:    فرش جواد الیاسی
کد فرش:    Q1-01009-61-02240
کد فرش(سریال تولیدی):    2240
سال تولید:    1398/12/12
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش جواد الیاسی - جواد الیاسی
بافنده:    فرش جواد الیاسی - مرضیه بابایی
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    نامتقارن (فارسی)
جنس:    ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر پنبه پود رو پنبه
نوع طرح:    درختی
نام نقشه:    گل سنگ
رنگ متن:    بنفش
رنگ حاشیه:    بنفش
تعداد رنگ:    44
قواره:    ذرع و نیم
عرض:    102 سانتی متر - ft
طول:    155 سانتی متر - ft
مساحت:    1.58 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    6.5
رج شمار:        رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    1,820,400
مدت زمان تولید:     توسط 1 بافنده
وزن:    3.040 کیلوگرم
شرح:  

 این قالی، 44 رنگ اصلی و 86 رنگ اصلی و فرعی دارد. این قالی در مجموعه تولیدی فرش الیاسی با کد 2240 ثبت شده است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.