گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده .
کد فرش:   QMM-RT01-00-89309
سال تولید:   1345/05/04
قواره:   ذرع و نیم
اصالت:   قم
طراح:   سایر طراحان قم
بافنده:   سایر بافندگان قم
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود ابریشم
نوع نقشه:   واگیره
نام نقشه:   گل و بلبل
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   کرمی
تعداد رنگ:   11
عرض:   100 سانتی متر - ft
طول:   160 سانتی متر - ft
مساحت:   1.60 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   1,230,431
مدت زمان طراحی:   2  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 1 بافنده
وزن:   2.600 کیلوگرم
شرح:  

در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش، واگیره گل و بلبل در سراسر متن تکرار شده است. طرح گل و بلبل شامل دسته هایی از شاخه گلها است که پرندگانی اطراف و یا روی آنها قرار دارند که گل در مقام معشوق و پرنده در مقام عاشق به تصویر کشیده شده است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید