گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده .
کد فرش:   QMM-RT01-11-89222
سال تولید:   1358/08/13
قواره:   پرده ای
اصالت:   قم
طراح:   سایر طراحان قم
بافنده:   سایر بافندگان قم
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود ابریشم
نوع نقشه:   خشتی
نام نقشه:   هریس
رنگ متن:   قرمز لاکی
رنگ حاشیه:   قرمز لاکی
تعداد رنگ:   12
عرض:   174 سانتی متر - ft
طول:   238 سانتی متر - ft
مساحت:   4.14 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   3,184,762
مدت زمان طراحی:   2  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 2 بافنده
وزن:   8 کیلوگرم
شرح:  

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید