گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده .
کد فرش:   QMM-RT01-11-89281
سال تولید:   1353/03/11
قواره:   ذرع و نیم
اصالت:   قم
طراح:   سایر طراحان قم
بافنده:   سایر بافندگان قم
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود ابریشم
نوع نقشه:   واگیره
نام نقشه:   فراهان
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   کرمی
تعداد رنگ:   10
عرض:   142 سانتی متر - ft
طول:   98 سانتی متر - ft
مساحت:   1.39 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   1,069,455
مدت زمان طراحی:   2  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 2 بافنده
وزن:   2.500 کیلوگرم
شرح:  

در طرح هایی که یک نقش در سراسر فرش در هر دو جهت طولی و عرضی به طور منظم تکرار شود طرح واگیره ای نامیده می شود. در این فرش نقشی آمیخته از گل و برگ های ریز و درشت در سراسر متن تکرار شده که این نقوش به منطقه قالی بافی فراهان اراک تعلق دارد.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید