گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده .
کد فرش:   QMM-RT01-11-89303
سال تولید:   1357/09/13
قواره:   ذرع و نیم
اصالت:   قم
طراح:   سایر طراحان قم
بافنده:   سایر بافندگان قم
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود ابریشم
نوع نقشه:   درختی
نام نقشه:   زنبق
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   کرمی
تعداد رنگ:   12
عرض:   101 سانتی متر - ft
طول:   145 سانتی متر - ft
مساحت:   1.46 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   1,126,992
مدت زمان طراحی:   1  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 1 بافنده
وزن:   2.700 کیلوگرم
شرح:  

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید