گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده .
کد فرش:   QMM-RT01-11-89618
سال تولید:   1395/12/15
قواره:   قالی 2*3
اصالت:   قم
طراح:   سایر طراحان قم
بافنده:   سایر بافندگان قم
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود ابریشم
نوع نقشه:   مدرن
نام نقشه:   سروستان
رنگ متن:   الوان
رنگ حاشیه:   الوان
تعداد رنگ:   13
عرض:   207 سانتی متر - ft
طول:   260 سانتی متر - ft
مساحت:   5.38 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   3,868,041
مدت زمان طراحی:   3  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 2 بافنده
وزن:   15 کیلوگرم
شرح:  

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید