گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده .
کد فرش:   QMM-RT01-44-89221
سال تولید:   1347/02/26
قواره:   قالی 2*3
اصالت:   قم
طراح:   سایر طراحان قم
بافنده:   سایر بافندگان قم
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود ابریشم
نوع نقشه:   کتیبه ای
نام نقشه:   بوستان کتیبه عشق
رنگ متن:   کرمی
رنگ حاشیه:   صورتی
تعداد رنگ:   10
عرض:   191 سانتی متر - ft
طول:   288 سانتی متر - ft
مساحت:   5.50 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   4,231,050
مدت زمان طراحی:   2  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 3 بافنده
وزن:   10.500 کیلوگرم
شرح:  

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید