گالری:  گالری - رشتی زاده
تولید کننده:   فرش رشتی زاده .
کد فرش:   QMM-RT01-44-89235
سال تولید:   1356/03/17
قواره:   قالی 2*3
اصالت:   قم
طراح:   سایر طراحان قم
بافنده:   سایر بافندگان قم
جنس:   تمام ابریشم
جنس گره:   گره ابریشم
جنس تار:   چله ابریشم
جنس پود:   پود ابریشم
نوع نقشه:   محرمات
نام نقشه:   محرمات بته ای
رنگ متن:   سرمه ای
رنگ حاشیه:   سرمه ای
تعداد رنگ:   10
عرض:   213 سانتی متر - ft
طول:   310 سانتی متر - ft
مساحت:   6.60 متر مربع - Sq ft
واحد رج:   6.5
رج شمار:       رج ( گره در هر 6.5 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:  
تعداد گره در عرض:  
تعداد گره در طول:  
تعداد کل گره:   3,906,630
مدت زمان طراحی:   3  ماه
مدت زمان بافت:   توسط 2 بافنده
وزن:   9.800 کیلوگرم
شرح:  

محرمات به طرح هایی گفته می شود که در آن متن فرش، از عرض به چند قسمت تقسیم شده و نوار های طولی در سراسر متن قرار گرفته اند و نقوش با رنگ های مختلف در راستای طولی فرش تکرار می شوند که در این فرش نقش بته در سراسر نوار های طولی تکرار شده است. پارچه فروشان قدیم به پارچه های راه راه رنگارنگ، «محرمات» می گفتند.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.
برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید