Image

انتخاب زرآبی


انتخاب زرآبی


زرآبی بزرگتر ...

Image

انتخاب فروشگاه وتن


انتخاب فروشگاه وتن


وتن

آخرین رویدادها


هشتمین جشنواره فرش برتر

در حاشیه برگزاری بیست هفتمین نمایشگاه فرش دستباف در سال 1397، آئین هشتمین جشنواره فرش برتر با حضور رئیس مرکز ملی فرش، جمعی از تجار و بازرگانان و شرکت کنندگان در این نمایشگاه برگزار و به آثار ارایه شده در دو گروه معاصر و قدیمی همچون روال گذشته برگزار شد.

مشاهده ی جزئیات

چهارمین جشنواره فرش برتر

چهارمین جشنواره فرش برتر در سال 1393 در محل نمایشگاه بین المللی دائمی تهران به منظور به منظور افزایش کیفیت فرش دستباف ایرانی توسط مرکز ملی فرش ایران تشکیل شد.

مشاهده ی جزئیات

ششمین جشنواره فرش برتر

ششمین جشنواره فرش برتر در سال 1395 در محل نمایشگاه بین المللی دائمی تهران با هدف الگو سازی و حمایت از تولید فرش‌های با کیفیت و ایجاد بستری مناسب برای شناسایی و معرفی این تولیدات توسط مرکز ملی فرش ایران تشکیل شد.

مشاهده ی جزئیات

آخرین اخبار